inflaatio

Inflaatio

Artikkeli päivitetty 23. Tammikuu, 2023

Inflaatio on hyvin tunnettu taloustieteen termi, mutta monelle se on varsin vieras käsite. 

Opit tästä artikkelista kaikki tieto inflaatiosta, siitä mikä se on, mihin se vaikuttaa, miten sitä mitataan, mistä se johtuu ja mitä se aiheuttaa.

Käydään kysymykset ja vastaukset läpi yksitellen tässä artikkelissa.

L Tästä syystä voit luottaa meihin
Me Luottopalvelut, teemme kovasti töitä sen eteen, että sivustomme pysyy ajankohtaisena ja luotettavana tiedonlähteenä verkossa. Tarkistamme säännöllisesti kaikki vanhat artikkelimme. Kaikki sivustomme kirjoittajat ovat taustatarkistettuja, luotettavia asiantuntijoita pitkällä historialla rahoitusalalta.

Mikä on inflaatio?

Inflaatio on taloustieteen käsite, jolla tarkoitetaan rahan arvon heikkenemistä ja yleisen hintatason nousua. 

Käytännössä rahan ostovoima heikkenee, joka tarkoittaa että samalla määrällä rahaa ei saa enää yhtä paljon hyödykkeitä kuin aikaisemmin. Tämä sama koskee myös säästötileille talletettuja rahoja.

Tilastokeskuksen Findikaattori: Mikä on inflaatio Suomessa tällä hetkellä

Jos esimerkiksi talletuskorko on pieni, todellisuudessa menetetään rahaa jatkuvasti inflaation ollessa korkotuottoa suurempi.

Mutta rahan ollessa sidottuna reaaliomaisuuteen, kuten asuntoon tai muihin sijoituksiin saattaa niiden arvo jopa kasvaa.

Deflaatio tarkoittaa inflaation vastakohtaa eli rahan arvo vahvistuu ja samalla rahamäärällä saadaan entistä enemmän hyödykkeitä.

Kun Suomella oli vielä käytössä markka, sen arvoa pystyi säätelemään itse aiheutetun inflaation ja deflaation avulla siten, että esimerkiksi ulkomaankauppaa saatiin halutessa lisättyä.

Nykyinen Euro sen sijaan on kelluva valuutta, joten siihen ei voi itse vaikuttaa vaan hinta määräytyy markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Hyperinflaatio

Hyperinflaatio on tilanne, jossa inflaatio on päässyt järkyttävän korkeaksi. Maailmalta löytyy useita tilanteista, joissa inflaatio on saattanut olla jopa tuhansia prosentteja.

Esimerkiksi Saksa, Venäjä ja Zimbabwe. Loppujen lopuksi nämä joutuivat painamaan rahaa siten, että kanamunia sai 50 miljoonan markan setelillä.

Normaalisti inflaatio on 1 – 3 prosentin luokkaa.

Lue myös: mikä on korkoa korolle ilmiö

Inflaation mittaaminen

Inflaatiota mitataan aina indekseillä. Ilmiön mittaamiselle on laadittu useita eri työkaluja, joista käytetyin on kuluttajahintaindeksi.

Kuluttajahintaindeksissä seurataan tuotteiden hintojen vuosittaista muutosta. Eli nykyisiä hintoja peilataan viime vuoden hintoihin. 

Eli valitaan kaupasta “hyödykekori” jossa on useita tuotteita eri toimialoilta. Tämän korin sisällön hintaa verrataan vanhempaan “hyödykekoriin” jotta nähdään kuinka paljon hinnat ovat nousseet tai laskeneet.

Toinen paljon käytetty indeksi on tuottajahintaindeksi eli BKT-deflaattori. Tällä menetelmällä inflaatio lasketaan BKT-deflaattorin muutoksesta. Sillä inflaatio mitataan bruttokansantuotteen reaalisesta muutoksesta.

Vielä elinkustannusindeksi on yksi tapa mitata inflaatiota. Tässä mittarissa tarkastellaan hinnan muutoksia pitkällä aikavälillä verrattuna rahanarvoon.

Mikä aiheuttaa inflaation?

Inflaatiolle voi olla useita syitä, joista kaikkia ei välttämättä vielä edes tunneta. Tyypillisimpiä syitä mistä inflaatio johtuu ovat:

Monetaarinen inflaatio: aiheutuu rahavarantojen kasuvsta eli rahaa painetaan ja lasketaan liikkeelle paljon, joka laskee valuutan arvoa.

Kysyntäinflaatio: kun tuotteiden kysyntä kasvaa tarjontaa nopeammin, syntyy hetkellinen inflaatio tuotteelle ennen kuin sitä saadaan markkinoille lisää.

Kustannusinflaatio: tuotteen nousevat kustannukset aiheuttavat tuotteen hinnan nousun.

Mitä inflaatiosta seuraa?

Inflaatiota pidetään taloustieteessä yleisesti vaarallisena ilmiönä, sillä se aiheuttaa talouskasvun hidastumista, lisää työttömyyttä.

  • Valtio ja kunnat menettävät verotuloja eivätkä pysty työllistämään työntekijöitä yhtä paljon.
  • Ulkomaankauppa kärsii merkittävästi, kun tuotteiden hinnat ovat liian korkeita verrattuna kilpailijoihin.
  • Lisää kotitalouksien velkaantumista ja aiheuttaa huolta toimeentulosta.
  • Säästetyt rahat menettävät arvoaan ja yritykset jättävät investoimatta.
 

Onko inflaatiosta mitään hyötyä?

  • Palkansaajat joita ei irtisanota saavat usein suurempaa palkkaa.
  • Omistettujen reaaliomaisuuksien arvo kasvaa.
  • Inflaatio saattaa vauhdittaa talouskasvua hetken aikaa ennen kuin se kääntyy laskuun.
 

Lue myös: nettopalkka vai bruttopalkka

Harkitsetko lainaa? Vertaile ensin.
Helposti ja nopeasti