lainan eräännyttäminen

Lainan eräännyttäminen

Artikkeli päivitetty 15. Helmikuu, 2022

Oletko hakenut pankista tai yksityiseltä luotonantajalta lainaa ilman, että tiedät mitä lainan eräännyttäminen tarkoittaa? 

Luotonantajalla voi olla oikeus eräännyttää lainasi tietyissä tilanteissa jotka käymme läpi tässä kirjoituksessa.

L Tästä syystä voit luottaa meihin
Me Luottopalvelut, teemme kovasti töitä sen eteen, että sivustomme pysyy ajankohtaisena ja luotettavana tiedonlähteenä verkossa. Tarkistamme säännöllisesti kaikki vanhat artikkelimme. Kaikki sivustomme kirjoittajat ovat taustatarkistettuja, luotettavia asiantuntijoita pitkällä historialla rahoitusalalta.

Mitä tarkoittaa lainan eräännyttäminen?

Luotonantajalla voi olla joissakin tapauksissa oikeus eräännyttää ottamasi laina. Näitä tilanteita voi olla erilaisia.

Useimmissa tapauksissa luotonantaja ei kuitenkaan saa eräännyttää lainaa.

Lainan eräännyttäminen tarkoittaa sitä, että luotto pitää maksaa vaikka se ei olisi kokonaisuudessaan vielä edes erääntynyt.

Jos luotonantaja eräännyttää lainan, voi se astua voimaan aikaisintaan vasta kuukauden eli neljän viikon kuluttua siitä, kun ilmoitus lainan eräännyttämisestä on jätetty tai lähetetty kuluttajalle.

Lue myös: luoton irtisanominen

Jos kuluttaja tai lainaaja on saanut jo huomautuksen esimerkiksi sopimusrikkomuksesta tai maksun viivästymisestä, on voimaanastumis-aika puolet alkuperäisestä eli kaksi viikkoa.

Tällä kahden tai neljän viikon ajanjaksolla kuluttajalla on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus tai maksaa viivästynyt määrä jolloin erääntyminen raukeaa.

Missä tilanteissa luotto voidaan eräännyttää?

Luotonantaja voi eräännyttää lainan tai luoton tilanteissa joissa kuluttaja on tehnyt sopimusrikkomuksen esimerkiksi laiminlyömällä maksun tai tekemällä muun vastaavan sopimusrikkomuksen.

Edellytyksenä kuitenkin on, että maksu on viivästynyt vähintään kahden kuukauden ajalta ja sitä ei ole vieläkään maksettu.

Katso myös: luottotietojen menettäminen

Jos kulutusluotto on maksettu kerralla tilille vaaditaan, että viivästyneen maksun määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi takaisinmaksuerä tai vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä tai, että se käsittää koko velkasaatavan.

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää maksu riippumatta maksuerän suuruudesta silloin, jos maksu on viivästynyt vähintään puoli vuotta ja on edelleen pääosin maksamatta.

Lue myös: viivästyskorko

Missä tilanteissa luotonantaja ei saa eräännyttää lainaa?

Luotonantaja ei saa eräännyttää lainaa jos maksuviivästys on johtunut kuluttajan osalta “sosiaalisesta suoritusesteestä” eli esimerkiksi kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta lainaajasta riippumattomasta seikasta.

Eli näissä tapauksissa luotonantajalla ei ole oikeutta eräännyttää luottoa.

Poikkeustapauksia kuitenkin on.

Esimerkiksi jos eräännyttämisen kieltäminen olisi maksun viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen luotonantajalle kohtuutonta.

Lue myös: eroon kulutusluotoista

Yhteenveto artikkelista

Jokaisen luotonantajan lainaehdoissa ja lainasopimuksessa lukee ehdot lainan eräännyttämiselle. 

Muista aina lukea huolellisesti lainaehdot läpi, jotta vältyt yllätyksiltä ja osaat toimia oikein niiden sattuessa omalle kohdalle.

Lue myös: maksuton velkaneuvonta

Harkitsetko lainaa? Vertaile ensin.
Helposti ja nopeasti