Pankkiasioiden hoitaminen valtakirjalla 2021

Monelle meistä tulee vastaan tilanne, jossa ei itse päästä asioimaan virkailijan toimistoon kuten pankkiin tai muuhun virastoon. Tälläisissä tilanteissa tarvitaan valtakirja, jonka tarkoituksena on valtuuttaa toinen asioimaan puolestasi. Valtakirjaan löytyy useita malleja verkosta, mutta suosittelemme käyttämään itse laadittua valtakirjaa, jossa annetaan oikeudet vain tietyn toimenpiteen suorittamiseksi.

Lainaa:
1000 – 60.000€

Maksuajat:
12 – 180kk

Ikävaatimus:
20 vuotta

Lainaa:
100 – 60.000€

Maksuajat:
12 – 180kk

Ikävaatimus:
18 vuotta

Lainaa:
1000 – 60.000€

Maksuajat:
12 – 180kk

Ikävaatimus:
20 vuotta

Lainaa:
1000 – 60.000€

Maksuajat:
12 – 180kk

Ikävaatimus:
20 vuotta

Lainaa:
500 – 70.000€

Maksuajat:
12 – 180kk

Ikävaatimus:
20 vuotta

Lainaa:
500 – 10.000€

Maksuajat:
3 – 54kk

Ikävaatimus:
20 vuotta

Mikä on valtakirja?

Valtakirjalla tarkoitetaan tositetta, joka oikeuttaa toimimaan toisen nimissä. Se mitä valtakirjalla voi tehdä riippuu täysin valtakirjan sisällöstä.

Hyvin tyypillinen tapa käyttää valtakirjaa on valtuuttaa toinen hoitamaan omat asiat esimerkiksi sairastapauksissa tai jos muusta syystä ei ehdi asioimaan vaikkapa pankkiin.

Valtakirjalla voi jopa ostaa tai myydä tavaraa toisen nimissä. Valtakirjan käyttäjän on siis hyvä olla läheinen tai erittäin luotettava henkilö lähipiiristä. Usein se on aviopuoliso tai avopuoliso.

Ylivoimaisesti eniten valtakirjaa käytetään pankkiasioiden hoitamisessa tai postin kanssa asoimisessa. Valtakirja on helppo tapa lähettää toinen hakemaan tarvittavat dokumentit toisen puolesta.

Myös pankkitilin avaamisen voi suorittaa toisen puolesta valtakirjan avulla tai osakkeiden ostamisen ja lunastamisen.

pankkiasioiden hoito valtakirjalla

Mitä valtakirjalla voi ja ei voi tehdä

Kaikki asiat joihin valtakirja oikeuttaa lukee sen sisällössä, joissa on valtakirjan laatijan allekirjoitus.

Valtakirja voi olla myös yksilöity jotakin tiettyä toimitusta varten. Tämä tarkoittaa, että valtakirja koskee vain jotakin tiettyä toimitusta tai toimintoa.

Valtakirjasta on mahdollista laatia myös määräaikainen, joka oikeuttaa tietysti nimensä mukaisesti toiminaan määrä ajalla toimituksissa.

Esimerkiksi toimitusjohtajan prokuraa voidaan kuvitella tietynlaisena määräaikaisena valtakirjana, jolloin virkansa aikana toimitusjohtaja pystyy hoitamaan yrityksen asiat muiden puolesta jatkuvasti.

Valtakirja voi olla myös avoin, jolloin sitä voi käyttää niin kauan kuin sopimus puretaan. Pankit ovat erityisen tarkkoja tälläisten valtakirjojen suhteen ja niissä onkin määriteltävä erittäin tarkasti mihin toimintoon valtakirja oikeuttaa.

Valtakirjalla ei voi

Valtakirja ei oikeuta mihinkään sellaiseen mitä ei valtakirjassa ole erikseen mainittu.

Valtakirjat ovat siis hyvin spesifejä ja niitä voi käyttää vain ja ainostaan määriteltyyn tarkoitukseen, kuten esimerkiksi pankkiasioiden hoitamiseen.

Miten tehdä valtakirja

Valtakirjan laatiminen on hyvin yksinkertainen prosessi. Sen voi tehdä itse joko paperille tiettyä mallia käyttäen tai tulostaa pohjan verkosta esimerkiksi Word-tiedostona.

Valtakirjojen mielenkiintoinen puoli on se, että se voi olla vaikka post-it lappu kunhan sisältö on määritelty oikein.

Miten sisältä määritellään oikein, mitä valtakirjan pitää sisältää?

  • Valtuutetun henkilön nimi, syntymäaika ja henkilötunnus 
  • Määritellyt tehtävät ja toiminnot johon valtakirja oikeuttaa
  • Valtuuttajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
  • Päivämäärä

Voit käyttää apunasi internetistä löytyviä valtakirjapohjia, mutta suosittelemme laatimaan mahdollisimman selkeän ja yksinkertaisen kirjeen josta nämä asiat tulevat ilmi.

Monet ukovat tarvitsevansa lakimiestä tai notaaria valtakirjan tekemiseen, kun tosiasiassa sen voi tehdä kotona ja lähettää toisen hoitamaan pankkiasiat toisen puolesta.