euribor vai prime korko

Euribor vai Prime korko

Artikkeli päivitetty 16. Helmikuu, 2022

Haitpa mitä tahansa lainaa on lainatermien tuntemisesta aina etua. Tässä kirjoituksessa tutustumme tarkemmin lainoihin liittyviin korkoihin ja tutkimme niiden vaikutusta lainojen kokonaiskustannuksiin.

Lähes joka kerta kun lainaa haetaan Suomessa toimivasta pankista saadaan tulevan lainan korkovaihtoehdoiksi valita joko Euribor tai Prime korko.

L Tästä syystä voit luottaa meihin
Me Luottopalvelut, teemme kovasti töitä sen eteen, että sivustomme pysyy ajankohtaisena ja luotettavana tiedonlähteenä verkossa. Tarkistamme säännöllisesti kaikki vanhat artikkelimme. Kaikki sivustomme kirjoittajat ovat taustatarkistettuja, luotettavia asiantuntijoita pitkällä historialla rahoitusalalta.

Kumpi kannattaa valita Euribor vai Prime korko?

Lainoja vertailtaessa etenkin Euroopan alueella pankit tarjoavat viitekoroksi eri korkovaihtoehtoja. 

Lainoja vertailtaessa on hyvä tutustua sekä lainan nimelliseen korkoon, että kaikki kulut huomioivaan todelliseen vuosikorkoon.

Lue myös: lainan lyhennystavat

Sivustollamme voit vertaille erinäisten yksityisten rahoituslaitosten tarjoamia rahoituspalveluita ja pääset tarvittaessa suoraan hakemaan lainaa mihin tahansa tarpeeseen.

Ennen kuin jatkamme eteenpäin tutkimaan kumpi korko kannattaa valita on hyvä kerrata tähän aiheeseen liittyvät lainatermit kuten marginaalinkorko, viitekorko sekä nimellinen vuosikorko ja todellinen vuosikorko.

Lue myös: viivästyskorko

Marginaali tai korkomarginaali tarkoittaa pankin asettamaa voittomarginaalia, joka luonnollisesti muodostaa pankin tekemän voiton kyseisestä lainasta.

Eri pankkien välillä tämä korkomarginaali voi vaihdella hyvin merkittävästi ja siksi lainojen vertailemisella on aina hyötyä.

Viitekorko puolestaan on korko jota käytetään apuna lainan hinnoittelussa. Esimerkiksi lainasi voi olla merkitty tarkistettavaksi 12 kuukauden välein siten, että Euribor tarkistetaan joka vuosi ja siihen lisätään pankin oma marginaali.

Jos korot ovat alhaalla kannattaa ehdottomasti valita pitkänaikavälin kuten 12 kuukauden Euribor. 

Jos taas taloudellisesti on epävakaamaa voi esimerkiksi 3 kuukauden korkotarkistus olla parempi vaihtoehto.

Nimellinen vuosikorko on se korko johon ei sisälly pankin muita lainasta laskuttamia kustannuksia kuten esimerkiksi lainanhoitopalkkioita tai avausmaksuja.

Todellinen vuosikorko on se korko joka käsittää kaikki lainaan liittyvät kustannukset ja siten tarkin vertailuarvo lainoille, lisäksi se pitää ilmoittaa aina samalla tavalla jokaisen luotonantajan kesken.

Tiesitkö että: myös pankit voi kilpailuttaa

Euribor korko

Euribor korko eli (Euro Interbank Offered Rate) on euroalueella rahamarkkinoiden käyttämä viitekorko, joka perustuu pankkien keskenään tekemien määräaikaistalletusten korkoihin.

Se lasketaan uudestaan joka päivä siten, että jokainen tähän viitekorkoon sidottu pankki ilmoittaa omien korkonoteeraustensa keskiarvot. 

Tässä laskennassa alin 15% jätetään kokonaan huomioimatta ja jäljelle jäävistä lasketaan painottamaton keskiarvo.

Euribor on siis selko Suomella se hinta, jolla pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen. 

Hauska yksityiskohta tämän koron laskennassa on se, että suomalaisia pankkeja ei ole huomioitu nykyisessä pankkipaneelissa vuoden 2012 jälkeen. 

Sitä ennen mukana pankeista olivat muun muassa Nordea ja Osuuspankki.

Euribor on avoimuuden ja vaihtoehtojen kannalta tällä hetkellä hyvä vaihtoehto lainan viitekoroksi, sillä korko ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin matala. Lisäksi voi valita yleensä 3, 6 tai 12 kuukauden Euriborin tarkistuksen.

Lue myös: kuluttajaluottoja koskeva korkokatto

Prime korko

Prime korolla viitataan pankkien omaan viitekorkoon josta aikaisemmin puhuimme. Toisin sanoen sillä tarkoitetaan pankin omaa voittomarginaalia. 

Jos viitekorko ei ole sidottu Euriboriin määräytyy korko pelkästään pankin asettaman oman korkomarginaalin perusteella.

Silti pankit usein perustavat omat Prime korkonsa juurikin esimerkiksi Euribor korkoon, joten tähänkään ei ole veteen piirrettyä viivaa.

Se tarkoittaa, että jos Euribor korko nousee usein myös pankit nostavat omia Prime korkojaan samaan tahtiin, joten näiden kahden koron välillä ei loppujen lopuksi ole suurta eroa.

Pienin korko lainoille on mahdollista saada vain kilpailuttamalla. 

Jos haet lainaa vain yhdestä pankista et koskaan saa tietää mihin hintaan muut pankit tai yksityiset rahoittajat olisivat lainanneet sinulle rahaa.

Lue lisää: asuntolainan kilpailutus

Yhteenveto artikkelista

Euribor ja Prime koron välillä ei siis loppujen lopuksi ole suurta eroa. Euribor koron suhteen on enemmän valinnan varaa tarkistusvälien suhteen, sekä kyseinen korko on hyvin läpinäkyvä ja sitä päivitetään päivittäin.

Prime korko puolestaan on neuvottelunvarainen pankin täysin oma voittomarginaali, joka siitä huolimatta seuraa hyvin tarkasti Euriborin liikehdintää.

Voit pyytää molemmilla viitekorkovaihtoehdoilla tarjoukset ja pohtia kumpi tulee sinulle edullisemmaksi. 

Ottaen huomioon sen, että lainan viitekorot todennäköisesti tullaan maksamaan seuraavan 10 – 20 vuoden ajalta.

Harkitsetko lainaa? Vertaile ensin.
Helposti ja nopeasti